Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za razvojna sredstva izvajamo vlogo nosilca organa in glavnega koordinatorja Načrta za okrevanje in odpornost ter vlogo posredniškega telesa pri izvajanju Evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027 za področja v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor.

V Službi za razvojna sredstva tako opravljamo naloge nosilnega organa za ukrepe načrta za okrevanje in odpornost ter naloge posredniškega telesa pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021 - 2027. Med pomembnejše naloge sodijo naloge vzpostavitve in skrbništva sistema izvajanja in opravljanje nalog koordiniranja izvajanja ukrepov s ciljem doseganja mejnikov/ciljev in kazalnikov Načrta za okrevanje in odpornost ter Programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2021 - 2027.