Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Uradu za kohezijsko politiko smo odgovorni za učinkovito in pravilno upravljanje izvajanja enega od ciljev evropske kohezijske politike, tj. cilj naložbe za rast in delovna mesta v Sloveniji. Skrbimo za vzpostavitev sistema izvajanja, pripravo in usklajevanje izvedbenih dokumentov na tem področju. Na podlagi vlog, ki jih pripravljajo ministrstva in Združenje mestnih občin Slovenije kot posredniški organi, odločamo o sofinanciranju posameznih javnih razpisov, projektov ali programov.

Sodelujemo pri pogajanjih za oblikovanje zakonodajnega okvira ter pri pripravi in usklajevanju programskih dokumentov za programsko obdobje. Usklajujemo tudi pripravo letnih poročil o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike med letoma 2014 in 2020 za Evropsko komisijo. Usmerjamo delo odbora za spremljanje in pripravljamo gradiva za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa. Spremljamo in nadziramo izvajanje kohezijske politike po ministrstvih, vladnih službah in drugih organih, vključenih v izvajanje. Z namenom ustreznega in poenotenega delovanja izdajamo navodila za uresničevanje te politike. Zagotavljamo ustrezno informacijsko podporo za izvajanje evropske kohezijske politike. Sodelujemo pri vzpostavitvi in delovanju elektronskega sistema za prenos podatkov med informacijskimi sistemi, ki podpirajo izvajanje evropske kohezijske politike (e-MA, MFERAC in e-CA) in so potrebni za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje izvajanja projektov in nadzor nad njim. Skrbimo za nemoteno delovanje infrastrukture, na podlagi katere deluje informacijski sistem e-MA. Pripravljamo četrtletna poročila o koriščenju sredstev evropske kohezijske politike, ki so poslana vladi in pristojnemu odboru Državnega zbora.

Sektorji

 • Sektor za upravljanje

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Urad za kohezijsko politiko

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  mag. Petra Potrpin Bertole
  vodja

 • Sektor za sklade

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Urad za kohezijsko politiko

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  Dijana Pirc
  vodja

 • Sektor za informacijsko podporo

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Urad za kohezijsko politiko

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  Bojan Perić
  vodja

 • Sektor za koordinacijo pametne specializacije

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Urad za kohezijsko politiko

  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana


  Marko Hren
  vodja po pooblastilu

 • Evropska kohezijska politika

  Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v Sloveniji uresničili več kot 10.000 projektov, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države.