Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

državna sekretarka, pristojna za regionalni razvoj
Andreja Katič

Andreja Katič se je rodila 22. decembra 1969 v Slovenj Gradcu. Z družino živi v Velenju.

Leta 1996 je z diplomskim delom z naslovom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom končala študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. 

Po študiju se je zaposlila v Mestni občini Velenje, v kateri je od leta 1998 do avgusta 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje.

Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja ter Komisijo za regionalizacijo. V letu 2006 je prejela Bronasti znak Skupnosti občin Slovenije za dosežke, ki so izjemnega pomena za razvoj lokalne samouprave ter širitev vloge Skupnosti občin Slovenije.

Štiri leta je bila članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru in Sveta Zdravstvenega doma Velenje. Več let je bila tudi članica Sveta Knjižnice Velenje. Dolga leta je bila predsednica združenja direktorjev občinskih uprav slovenskih občin. Kot predstavnica občin je sodelovala v Nadzornem svetu za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Delovala je tudi kot predsednica skupščine Komunalnega podjetja Velenje in Nadzornega sveta Elektro Maribor.

V letu 2014 je bila izvoljena za poslanko in bila do imenovanja na položaj ministrice za obrambo tudi podpredsednica DZ RS, v 2018 je bila izvoljena za ministrico za pravosodje, funkcijo je opravljala do primopredaje ob oblikovanju nove vlade zaradi odstopa premierja. Po prenehanju razlogov za mirovanje delovnega razmerja se je vrnila nazaj v upravo Mestne občine Velenje. V 2020 je bila imenovana za predsednico Območnega razvojnega sveta SAŠA regije.

Vseskozi je bila aktivna v družbenem življenju lokalne skupnosti, saj je med drugim opravljala delo komisarke projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto ter sodelovala v Sosvetu za izboljšanje varnosti občank in občanov, katerega prizadevanja so bila nagrajena z razglasitvijo Velenja za najvarnejše slovensko mesto za leto 2013.

Prioriteto svojega dela namenja varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti na področju enakosti spolov. Je predsednica politične organizacije Ženski forum, ki si s svojim delovanjem v sodelovanju z nevladnimi ter drugimi organizacijami prizadeva izboljšati položaj deklet in žensk.

Je tudi velika zagovornica zdravega življenjskega okolja in živali. Vodila je strokovno komisijo za civilni nadzor nad nameravanim projektom sosežiga v Šaleški dolini.

Kot predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje ter podpredsednica sveta predsedstva ZB NOB Slovenije velik del svoje dejavnosti namenja tudi ohranjanju spomina na dogodke med 2. svetovno vojno in negovanju vrednot, na katerih je po vojnih grozotah nastala nova združena Evropa.