Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za odnose z javnostmi in promocijo smo pristojni za strateško načrtovanje in izvajanje komunikacijskih in promocijskih dejavnosti ministrstva in organov v sestavi (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja).

Med našimi nalogami so upravljanje odnosov z mediji, priprava sporočil za javnost in odgovorov na novinarska vprašanja, organizacija novinarskih konferenc ter urejanje vsebin na digitalnih kanalih ministrstva.

Pristojni smo še za grafično in vsebinsko zasnovo promocijskega gradiva in izvedbo promocijskih dogodkov, pripravo in vodenje komunikacijsko-promocijskih projektov ministrstva in organov v sestavi ter ukrep EU za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.