Skoči do osrednje vsebine

Služba zagotavlja predloge zakonodajnega in institucionalnega okvirja za vzpostavitev in delovanje upravljavskih teles ter strokovne podlage za odločitev o akreditaciji Agencije republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Prav tako izvaja stalni nadzor in skladnost plačilne agencije z akreditacijskimi merili, zagotavlja revizijsko sled, pripravlja ukrepe in akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti plačilne agencije, poročilo o rezultatih nadzora izpolnjevanja akreditacijskih meril in druge naloge s področja delovanja.