Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Služba zagotavlja predloge zakonodajnega in institucionalnega okvirja za vzpostavitev in delovanje upravljavskih teles ter strokovne podlage za odločitev o akreditaciji Agencije republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Prav tako izvaja stalni nadzor in skladnost plačilne agencije z akreditacijskimi merili, zagotavlja revizijsko sled, pripravlja ukrepe in akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti plačilne agencije, poročilo o rezultatih nadzora izpolnjevanja akreditacijskih meril in druge naloge s področja delovanja.