Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Notranjerevizijska služba opravlja naloge, ki se nanašajo na notranje revidiranje v organizacijskih enotah ministrstva.

Deluje kot neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja ministrstva. V njeni pristojnosti so priprava predpisov in postopkov za področje notranjega revidiranja ministrstva, ocenjevanje upravljanja organizacije, uspešnosti postopkov upravljanja tveganj ter uspešnosti in učinkovitosti kontrol. Prav tako ocenjuje in spremlja izvajanje notranjerevizijskih priporočil.