Skoči do osrednje vsebine

V kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministra in državnega sekretarja. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami ministrstva in spremljamo izvajanje nalog. Sodelujemo pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev ter spremljamo ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev in delovnih  teles ministra. Usklajujemo tudi delo med ministrstvom in organi v sestavi ter med organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo.