GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Področje dela

Glavne pristojnosti in naloge sektorja:

- izvajanje Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov in koordinacija aktivnosti z deležniki v zvezi z zakonom;
- priprava drugih predpisov in strokovnih gradiv s področja promocije kmetijskih in živilskih proizvodov;
- vzpostavitev in nadziranje zbiranja prispevkov skladno z zakonom o promociji;
- izvajanje generične promocije in generične promocije shem kakovosti ter izvajanje sektorskih promocij po zakonu o promociji;
- skrb za razvoj in in vzpostavitev komunikacijskih orodij in strategij za izvajanje promocije skladno z zakonodajo;
- priprava  in razvoj podpornih projektov in aktivnosti s področja promocije kmetijskih in živilskih proizvodov in projektov povezave hrane z gastronomijo in turizmom;
- druge naloge s področja dela sektorja.