Skoči do osrednje vsebine

V Službi za notranjo revizijo zagotavljamo neodvisno in nepristransko preverjanje sistemov vodenja finančnih postopkov, da bi zagotovili zakonitost, preglednost, učinkovitost, uspešnost in gospodarnost delovanja ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot.

Preverjamo:

  • ustreznost postopkov za upravljanje in obvladovanje tveganj,
  • pravilnost in pravočasnost finančnih, poslovnih in poslovodnih informacij,
  • gospodarnost in učinkovitost pridobivanja ter ustreznost zavarovanja virov,
  • delovanje zaposlenih v skladu s predpisi in etičnimi načeli.

Vodstvu in zaposlenim svetujemo, kako izboljšati postopke, kontrolo in procese upravljanja in s tem pripomoremo k boljšemu obvladovanju tveganj na vseh ravneh in področjih, ki spadajo v naše revizijsko okolje.