Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za javno upravo glede obdelave osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov - po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)


1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.mju@gov.si


2. Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za javno upravo:
– skrbnik zbirke osebnih podatkov: gp.mju@gov.si
– pooblaščena oseba: dpo.mju@gov.si


3. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varovanja ljudi in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa iz poslovnih prostorov Ministrstva za javno upravo.

Videonadzor se izvaja s spremljanjem dogajanja v živo.

Pravna podlaga je tč. (e) prvega odstavka člena 6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES v zvezi 77. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).

Obdelovani osebni podatki:
Posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji kamere, datum in čas posnetka.
Dodatno: datum in čas vstopa v uradni služeni prostor in izstopa iz njega.


4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Organi pregona.


5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Ministrstvo za javno upravo ne bo prenašala podatkov v tretje države ali v mednarodno organizacijo.


6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
Posnetki se hranijo največ 30 dni, kar je odvisno od količine posnetkov na posamezni snemalni napravi.


7. Informacije o obstoju pravic posameznika:
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave, v kolikor zahteve niso v nasprotju z namenom zbiranja podatkov.
Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov pri upravljavcu (prva alineja druge točke tega obvestila).


8. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:
Ministrstvo za javno upravo ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si