Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Službi za notranjo revizijo zagotavljamo neodvisno in nepristransko preverjanje sistemov vodenja finančnih postopkov, da bi zagotovili zakonitost, preglednost, učinkovitost, uspešnost in gospodarnost delovanja ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot.

Preverjamo:

  • ustreznost postopkov za upravljanje in obvladovanje tveganj,
  • pravilnost in pravočasnost finančnih, poslovnih in poslovodnih informacij,
  • gospodarnost in učinkovitost pridobivanja ter ustreznost zavarovanja virov,
  • delovanje zaposlenih v skladu s predpisi in etičnimi načeli.

Vodstvu in zaposlenim svetujemo, kako izboljšati postopke, kontrolo in procese upravljanja in s tem pripomoremo k boljšemu obvladovanju tveganj na vseh ravneh in področjih, ki spadajo v naše revizijsko okolje.