Skoči do osrednje vsebine

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi s prometom in energetiko v času epidemije Koronavirusa COVID-19 odgovarjamo prek e-pošte mzi.koronavirus@gov.si, med delavniki smo od 8. do 16. ure dosegljivi tudi na telefonski številki (01) 478 8512.

V Sektorju za pravne in mednarodne energetske zadeve nadziramo delovanje gospodarskih javnih služb, sodelujemo pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za načrtovanje energetske oskrbe, porabe energije v državi ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov.

Pripravljamo državne programe in predpise na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter izvajamo, usklajujemo spodbujevalne programe teh politik in sodelujemo pri njih. Odločamo v upravnih postopkih na I. in II. stopnji, sodelujemo pri pripravi gradiv za Državno odvetništvo RS v sodnih postopkih, spremljamo predpise EU, prilagajamo notranjo zakonodajo ter sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov. Pripravljamo stališča Republike Slovenije za organe in delovna telesa EU ter izvajamo druge mednarodne obveznosti s področja dela direktorata.

Pripravljamo predloge stališč Republike Slovenije za delo v organih in delovnih telesih EU ter izvajamo druge mednarodne obveznosti s področja dela direktorata. Prav tako pokrivamo tudi vidike dvostranskega in večstranskega sodelovanje na področju energije.

Področja in teme

Iskalnik