GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za pravne in mednarodne energetske zadeve nadziramo delovanje gospodarskih javnih služb, sodelujemo pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za planiranje energetske oskrbe, porabe energije v državi ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov.

Pripravljamo nacionalne programe in predpise na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter izvajamo, koordiniramo in sodelujemo pri spodbujevalnih programih teh politik. Odločamo v upravnih postopkih na I. in II. stopnji, sodelujemo pri pripravi gradiv za Državno pravobranilstvo RS v sodnih postopkih, spremljamo predpise EU, prilagajamo nacionalno zakonodajo in sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov EU ter drugih aktov. Pripravljamo stališča Republike Slovenije za organe in delovna telesa EU ter druge mednarodne obveznosti iz področja dela direktorata. Sodelujemo v bilateralnih, regionalnih in multilateralnih energetskih okvirih.