Skoči do osrednje vsebine

Služba za razvojna sredstva poenostavlja postopke pridobivanja in dodeljevanja evropskih sredstev.

Cilj je olajšati delo tako direktoratov ministrstva pri pripravi črpanja evropskih kohezijskih sredstev kot tudi vseh, ki so zainteresirani za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev, ki jih daje na voljo ministrstvo. Pri tem se upoštevajo smernice Evropske komisije in nacionalne zakonodaje.

Vloga institucije

Služba za razvojna sredstva deluje v okviru ministrstva in njegovih pristojnosti z namenom poenostaviti postopke pridobivanja in dodeljevanja evropskih sredstev.

Cilj je olajšati delo tako direktoratov ministrstva pri pripravi črpanja evropskih kohezijskih sredstev kot tudi vseh, ki so zainteresirani za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev, ki jih daje na razpolago ministrstvo. Pri tem se upoštevajo smernice Evropske komisije in slovenske nacionalne zakonodaje.

Oddelka službe