Skoči do osrednje vsebine

Naloge Službe za pravne zadeve se nanašajo na reševanje pravnih zadev in pravno svetovanje. Sodelujemo pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov ter internih aktov. Pri svojem delu se povezujemo s strokovnimi službami vlade, državnim zborom, državnim odvetništvom in drugimi državnimi organi na pravnem področju. Med drugim skrbimo za informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov. Zaposlene obveščamo o izvajanju zakonodaje s področja integritete in protikorupcijske zakonodaje. Zadolženi smo za pravni pregled pogodb in drugih listin, pripravo tožb, vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. in II. stopnji ter postopkov pred Sodiščem EU.