Skoči do osrednje vsebine

V Notranjerevizijski službi izvajamo notranje revidiranje, ki je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja ministrstva. Notranje revidiranje izvajamo v vseh notranjeorganizacijskih enotah ministrstva in njegovih organih v sestavi. Ministrstvu pomagamo uresničevati cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije. V okviru notranjih revizij neodvisno preverjamo sistem finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ministrstva, s svetovanjem in stalnim ozaveščanjem zaposlenih pa poskušamo prispevati k izboljševanju sistema notranjega nadzora javnih financ na ministrstvu.