Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka, pristojna za področje finančnega sistema
Nikolina Prah

Nikolina Prah je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Delovne izkušnje je pridobivala v gospodarstvu in pravosodju, pretežni del pa na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kjer je več let vodila pravni sektor, opravljala pa je tudi dela sekretarke Sveta ATVP. Kot vodja pravnega sektorja je zagotavljala zakonito izvajanje strokovnih del in nalog z delovnega področja ATVP kot nadzornega organa trga finančnih instrumentov. Bila je članica strokovnih skupin za pravna vprašanja in prevzeme, ki delujeta v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Nikolina Prah govori angleški in hrvaški jezik.