Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za sistem pobiranja davkov pripravljamo zakonske in druge rešitve za sistemsko ureditev davčnega postopka, organizacije službe za pobiranje javnih dajatev (Finančne uprave Republike Slovenije) ter (so)oblikujemo rešitve, ki se nanašajo na davčni postopek in naloge davčnega organa, v drugih predpisih.

Sodelujemo s pristojnimi organi in službami drugih držav in mednarodnih organizacij, predvsem v zvezi s sistemom izmenjave informacij za davčne namene in upravnega sodelovanja na davčnem področju. V tem okviru Sektor sodeluje pri delu delovnih teles Evropske komisije in Evropskega sveta, OECD in drugih mednarodnih asociacij na področju iz pristojnosti Sektorja ter sodeluje pri oblikovanju zakonodaje EU s področja iz pristojnosti Sektorja oziroma pri sklepanju in izvajanju mednarodnih pogodb, določanju mednarodnih standardov v okviru OECD.