Skoči do osrednje vsebine

Sektor za analize in koordinacijo davčne politike je odgovoren za pripravo finančnih učinkov pri sistemskih spremembah davčnih in carinskih predpisov. Obenem pripravlja tudi analize učinkov davčne in carinske politike ter sodeluje pri pripravi predlogov za spremembe. S tem Sektor oblikuje in razvija različne metodološke pristope pri ocenjevanju finančnih učinkov in analiz davčne in carinske politike.

Sektor sodeluje tudi s pristojnimi organi in službami drugih držav in mednarodnih organizacij v zvezi s pripravo primerjalnih finančnih analiz davčnih in carinskih sistemov. Z vidika mednarodnih primerjav se v sektorju pripravljajo dokumenti, ki so povezani z analizo davčne politike in davčno statistiko.