Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za upravljanje s podatki vzpostavljamo in razvijamo enotni sistem na področju upravljanja podatkov in analitike v državni upravi. Vzpostavljamo ekosistem za upravljanje podatkov, saj moramo vedno več pozornosti namenjati varovanju, dostopnosti, kakovosti, preglednosti, preverjanju, verodostojnosti in semantični interoperabilnosti v podatkovnih zbirkah državne uprave.

Vzpostavljamo Centralni besednjak javne uprave, s katerim bomo zagotovili jasno in nedvoumno uporabo ključnih pojmov v državni upravi. Seznam bo omogočil semantično interoperabilnost, saj bo vseboval nedvoumno definicijo pojmov, hkrati pa opredelil, kako so pojmi med seboj hierarhično razvrščeni.

Z vzpostavitvijo sistema podatkovnega skladišča in poslovne inteligence (projekt Skrinja) spodbujamo razvoj odločanja na podlagi podatkov in analitično kulturo v državni upravi. Vzpostavljamo, razvijamo in upravljamo sistem podatkovnega modeliranja in skupni podatkovni slovar za pomensko usklajenost registrov in evidenc.

Med našimi nalogami sta tudi razvoj in upravljanje nacionalnega interoperabilnostnega okvira (portal NIO), ki na enem mestu povezuje katalog interoperabilnostnih rešitev, spodbuja dobre prakse in ponovno uporabo.

Spodbujamo razvoj na področju odprtih podatkov.

Posebno pozornost namenjamo tudi pilotnim projektom s področja upravljanja podatkov, podatkovne analitike, vključno s poslovno inteligenco, velikimi podatki (big data) in umetno inteligenco (Semantični analizator – pametni iskalnik po besedilih).

Projekti