Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo

Poglavitna naloga Direktorata za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo je zagotavljanje skladnega razvoja digitalizacije v javni upravi, zato svetujemo, usmerjamo in spodbujamo druge institucije za digitalizacijo storitev, oblikovanje interoperabilnih rešitev, enotni nastop države na spletu, delovnih procesov in uporabi elektronskega poslovanja.

Spremljamo razvoj digitalizacije in standardov razvoja na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, pripravljamo usmeritve in standarde s področja razvoja digitalnih storitev in izboljšujemo uporabniško izkušnjo pri digitalnih rešitvah. Skrbimo za razvoj skupnih gradnikov in informacijskih sistemov, za razvoj delovanja področja upravljanja podatkov in analitike znotraj državne uprave in za razvoj ter upravljanje državnih portalov za elektronske storitve za državljane in podjetja. Vodimo in sodelujemo v različnih razvojnih dejavnostih in delovnih skupinah za razvoj digitalizacije uprave na nacionalni in mednarodni ravni, kot so EU, OECD in OZN.

Organizacijske enote direktorata

Področja in teme

  • Informatika v državni upravi

    Državna uprava potrebuje za svoje delo učinkovito informatiko, ki združuje različna in med seboj povezana področja. Hitro in zanesljivo delovanje zagotavljamo s centralnim informacijsko-komunikacijskim omrežjem, po katerem teče množica podatkov, ki so ustrezno informacijsko varovani. Da je delovanje med organi čim bolj preprosto in elektronsko, smo razvili različne skupne informacijske rešitve oziroma storitve, ki so na voljo tudi državljanom in gospodarstvu.