Skoči do osrednje vsebine

Temeljna naloga Sektorja za elektronske komunikacije je razvoj digitalne infrastrukture in krepitev digitalne povezljivosti. V sektorju pri tem sledimo in sooblikujemo zakonodajo elektronskih komunikacij, nacionalne strategije razvoja širokopasovnih omrežij ter strateške dokumente in akte EU na področju povezljivosti.

Sodelavci v sektorju pripravljamo javne razpise za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije (t.i. GOŠO), s katerimi se zagotavlja povezljivost na t.i. belih lisah, kjer ni na voljo ustrezne digitalne infrastrukture in tudi ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V sektorju preverjamo spoštovanje pogodbenih obveznosti gradnje sofinanciranih širokopasovnih omrežij. Razvoj širokopasovne infrastrukture na podeželskih območjih je namreč zaradi razpršene in redke poseljenosti otežen, zato zasebnim investitorjem praviloma ne uspe oblikovati vzdržnih investicijskih projektov. Na podlagi novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) izvajamo naloge na področju urejanja prostora za področje načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, saj je Ministrstvo za digitalno preobrazbo državni nosilec urejanja prostora na tem področju.

Sodelavci v sektorju pripravljamo strateške usmeritve za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom in sodelujemo z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve pri pripravi javnih razpisov za podeljevanje radijskih frekvenc. V okviru mednarodnega sodelovanja pripravljamo stališča Republike Slovenije na področju elektronskih komunikacij in sodelujemo zlasti v delovnih telesih Evropske komisije (RSC, RSPG, COCOM) ter pri delu Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

  • Elektronske komunikacije

    Gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi je neposredno povezan z razvojem visokokakovostne širokopasovne infrastrukture, ki je podlaga za razvoj in uporabo interneta.