Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za digitalno vključenost se trudimo, da postaneta digitalna izključenost in neenakost stvar preteklosti, zato je naš glavni cilj zagotoviti digitalne pravice slehernemu državljanu.

Smo vsebinski nosilci Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in tisti, ki bdimo nad njegovim izvajanjem. Odgovorni smo za pripravo analize stanja digitalne vključenosti v Sloveniji in oblikovanje načrta ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti. Skladno s tem pripravljamo javne razpise za izvajanje usposabljanj na področju digitalnih kompetenc in promocije digitalnih tehnologij ter storitev. Naš osrednji ukrep za pospeševanje digitalne vključenosti je dostop do usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc, ki vključujejo samozavestno, kritično in odgovorno rabo celotne palete tehnologij za učenje, na delu in za sodelovanje v družbi.

Ob delu se usklajujemo  z drugimi pristojnimi resorji, predvsem z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Med naloge našega sektorja sodijo tako izvedba usposabljanj za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc, kot tudi spodbujanje izobraževanja na področju računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah ter oblikovanje ukrepov spodbud za večji vpis na srednje tehniške šole in visokošolske študijske programe s področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij, digitalnih tehnologij in sorodnih področij ter priprava ukrepov za razvoj in nadgradnjo digitalnih kompetenc pri vseh, ki to potrebujejo.

V sektorju za digitalno vključenost smo posebej pozorni tudi na ranljive skupine, s predstavniki katerih redno sodelujemo. V tej luči smo pristojni tudi za vprašanja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Na področju mednarodnega sodelovanja zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih organizacijah na področju digitalne vključenosti in sodelujemo v projektih Interreg, kot je na primer Carpe Digem.

  • Digitalna vključenost

    Digitalno vključenost razumemo kot možnost posameznikov, da dostopajo do razpoložljive informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter digitalnih tehnologij, rešitev in storitev, jih kompetentno in varno uporabljajo, vanje zaupajo in tako aktivno sodelujejo v informacijski družbi.