Skoči do osrednje vsebine

V kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministrico. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami ministrstva ter spremljamo izvajanje nalog. Usklajujemo tudi delo med ministrstvom in organi v njegovi sestavi ter organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo.
Iskalnik