GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V kabinetu ministrice opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministrico. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami ministrstva ter spremljamo izvajanje nalog. Usklajujemo tudi delo med ministrstvom in organi v njegovi sestavi ter organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo.