Skoči do osrednje vsebine

Državni svet

Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Z vidika državnih funkcij, ki jih opravljajo državni organi, državnega sveta ni mogoče šteti za nosilca niti zakonodajne niti izvršilne in tudi ne sodne funkcije.

Pristojnosti državnega sveta pa vendarle kažejo, da deluje v okviru zakonodajne vloge, saj med drugim lahko predlaga državnemu zboru sprejetje zakonov in zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem znova odloča (veto).

Sestavlja ga 40 državnih svetnikov, in sicer štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki delojemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti ter 22 predstavnikov lokalnih interesov. Sestavljen je torej iz dveh temeljnih delov: iz predstavnikov delovnih in socialnih interesov na eni strani ter iz predstavnikov lokalnih interesov na drugi strani.

Člani državnega sveta so izvoljeni za pet let, kar je drugače kakor pri poslancih državnega zbora. S tem, da se mandatni dobi obeh državnih organov ne prekrivata, se zagotavlja nepretrganost njunega skupnega delovanja.