Ugrás a tartalomra

Az Államtanács a szociális, gazdasági, szakmai és helyi érdekeket képviselő tagokból alakul. Az állami funkciók szempontjából, amelyeket az állami szervek látnak el, az Államtanács nem törvényhozó, nem végrehajtó és nem is igazságszolgáltatási funkció hordozója.

De az Államtanács hatásköre mégis arra utal, hogy a törvényhozó funkció keretében működik, hiszen többek között az Országgyűlésben törvények elfogadását kezdeményezheti és azt is követelheti, hogy az Országgyűlés a törvény kihírdetése előtt arról ismételten döntést hozzon (vétójog). 

40 tagja van, éspedig négy tag a munkaadók képviseletében, négy tag a munkavállalók képviseletében, négy tag a mezőgazdasági termelők, a kisiparosok és a szabadfoglalkozásúak képviseletében, hat tag a nem gazdasági tevékenységek képviseletében, huszonkét tag a helyi érdekek képviseletében. Két alapvető részből alakul: egyrészt a munakügyi és szociális érdekek képviselőiből és másrészt a helyi érdekek képviselőiből.

Az Államtanács tagjait öt év időtartamra választják, ami különbözik az Országgyűlésbe választott képviselők mandátumától. Ezzel, hogy a két állami szerv mandátuma nem fedi egymást, biztosítva van együttműködésük folyamatossága.