Skoči do osrednje vsebine

Državno odvetništvo

Državno odvetništvo je pristojno za varstvo premoženjskih in drugih pravic ter interesov Republike Slovenije v postopkih pred sodišči in upravnimi organi Republike Slovenije, pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami.

Subjektom, ki jih Državno odvetništvo zastopa, pravno svetuje, zanje oblikuje pravna mnenja in opravlja naloge mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku. V upravnih sporih pa Državno odvetništvo zastopa javni interes.