Skoči do osrednje vsebine

Državno odvetništvo

Poleg pravnega zastopanja opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov in druge zakonsko določene naloge.

Državno odvetništvo je pri izvajanju svojih nalog samostojno in avtonomno, nadzor nad njegovim delom izvaja Ministrstvo za pravosodje.

Državno odvetništvo vodi generalni državni odvetnik, ki ga imenuje vlada na predlog ministra za pravosodje. Njegov mandat traja šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Iskalnik