Skoči do osrednje vsebine

Državno odvetništvo

Državno odvetništvo je pristojno za varstvo premoženjskih in drugih pravic ter interesov Republike Slovenije v postopkih pred sodišči in upravnimi organi Republike Slovenije, pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami.

Poleg pravnega zastopanja opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov in druge zakonsko določene naloge.

Državno odvetništvo je pri izvajanju svojih nalog samostojno in neodvisno, nadzor nad njegovim delom izvaja ministrstvo za pravosodje.

Državno odvetništvo vodi generalni državni odvetnik, ki ga imenuje vlada na predlog ministra za pravosodje. Njegov mandat traja šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.