Ugrás a tartalomra

Az Állami Ügyvédség hatáskörébe tartozik a Szlovén Köztársaság vagyoni és egyéb jogainak, valamint érdekeinek védelme a Szlovén Köztársaság bíróságai és közigazgatásai szervei előtti eljárásokban, külföldi és nemzetközi bíróságok és választottbíróságok előtt. A jogi képviseleten kívül jogi tanácsadással, a vitás ügyek békés megoldásával és más, a törvényben meghatározott feladatokkal is foglalkozik.

Az Állami Ügyvédség feladatainak végrehajtásakor önálló és függyetlen, munkája felett a felügyeletet az Igazságügyi Minisztérium végzi.

Az Állami Ügyvédséget a legfőbb állami ügyvéd vezeti, akit a Kormány nevez ki az igazságügyi miniszter javaslata alapján.