Skoči do osrednje vsebine

Odnosi Slovenija - Palestina

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Politično sodelovanje

Slovenija Palestinsko upravo (PU) priznava kot legitimno predstavnico palestinskega naroda, a Slovenija Palestine kot države ni priznala. Vendar to Sloveniji ne preprečuje, da s palestinsko oblastjo ne bi razvijala prijateljskih odnosov in vsestranskega sodelovanja.

Slovenija in Palestina sta razvili dobre odnose, ki temeljijo na rednem političnem dialogu. Sodelujeta tudi na področju humanitarne pomoči, vključno z izvedbo bilateralnih humanitarnih projektov, in na področju izobraževanja.

Tesni politični stiki med Slovenijo in Palestino so se odrazili v obojestranskih obiskih na najvišjih političnih ravneh. Tako so Palestino obiskali predsednik republike dr. Türk januarja 2009, predsednik vlade Pahor julija 2011 in predsednik državnega zbora dr. Brglez junija 2017. Poleg njih sta se v Palestini mudila tudi zunanja ministra dr. Rupel maja 2007 in marca 2008, nazadnje kot predsedujoči Sveta EU, in Žbogar novembra 2010. Slovenijo so obiskali predsednik Palestine Abas 2008 ter člana Izvršnega odbora PLO dr. Šat maja 2011 in dr. Ašravi maja in septembra 2017. Prav tako so potekali obiski zunanjih ministrov Palestine v Sloveniji – aprila 2004 dr. Šata ter januarja 2008, septembra 2012 in julija 2019 dr. Malkija. Med državama so potekali tudi obiski na ravni drugih resornih ministrov.

Ob obisku zunanjega ministra Malkija januarja 2008 je bil podpisan dogovor o političnih konzultacijah, ki med ministrstvoma potekajo med enkrat letno.

Drugo sodelovanje

Poleg bilateralnega sodelovanja se je Slovenija angažirala tudi na multilateralni ravni, in sicer pri pomoči za izgradnjo palestinskih institucionalnih struktur v okviru udeležbe v policijsko-pravosodni misiji EU – EUPOL COPPS.

Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

Republika Slovenija že vrsto leto podpira delovanje Agencije ZN za pomoč in delo palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA). Leta 2020 je Slovenija poravnala obveznosti v višini 50.000 EUR, ki jih je v skupni vrednosti 165.000 EUR najavila na donatorski konferenci februarja 2018 v Rimu. Nakazilo je hkrati namenjeno odzivu na humanitarni poziv agencije UNRWA za boj proti covidu-19.

Slovenija je decembra 2018 prispevala donacijo za postavitev obrata za razsoljevanje vode v Gazi v višini 500.000 EUR in s tem izpolnila napoved na donatorski konferenci marca 2018 v Bruslju.

Že vrsto let Slovenija prek ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti financira tudi projekte zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije palestinskih otrok ter izobražuje strokovnjake s področja rehabilitacije in nudenja psihosocialne pomoči.

Marca 2019 je Slovenija začela izvajati dvoletni projekt ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti Psihosocialna pomoč žrtvam konfliktov in pomoč na področju rehabilitacije v Gazi in na Zahodnem bregu, ki je nadaljevanje programa psihosocialne pomoči v Gazi iz leta 2017 in 2018. Glavni cilj projekta je nudenje psihosocialne pomoči otrokom, žrtvam oboroženega konflikta v Gazi, hkrati pa je projekt namenjen tudi hitrejšemu in učinkovitejšemu ponovnemu vključevanju žrtev v družbo ter izboljšanju strokovnega znanja o celostni rehabilitaciji. V obdobju 2019–2020 MZZ sofinancira projekt v višini 145.000 EUR.

ITF bo v obdobju 2021–2022 v Palestini izvajal dvoletni projekt Aktiviranje človeških virov za pomoč prebivalcem Gaze in Zahodnega brega v času covida-19, ki ga bo MZZ sofinanciral v višini 140.000 EUR.

MZZ podpira delovanje ITF v Gazi že od leta 2009, in sicer v skupni višini 888.046 EUR. Projekte ITF pa sofinancirata tudi Republika Koreja in Sklad OPEC-a za mednarodni razvoj (OPEC Fund for International Development – OFID). OFID in Slovenija sta sofinancirala projekt rehabilitacijskega centra v bolnišnici v Betlehemu, ki je bil vzpostavljen oktobra 2019. Slovenija k temu projektu prispeva s financiranjem usposabljanja osebja na URI Soča.

Razvojne štipendije

Slovenija zagotavlja razvojno pomoč Palestini tudi na področju izobraževanja. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (Ad futura) je na podlagi razvojnih dogovorov z Ministrstvom za zunanje zadeve RS decembra 2014 razpisal razvojne štipendije za podiplomsko izobraževanje državljanov Palestine v RS. Vsi trije palestinski štipendisti so uspešno zaključili magistrski študij v RS. Konec leta 2019 je bil za štipendije za podiplomsko izobraževanje državljanov Palestine v RS objavljen nov razpis. Dodeljeni sta bili dve štipendiji.