Skoči do osrednje vsebine

Odnosi Slovenija - Italija

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Politično sodelovanje

Odnosi med državama so dobrososedski, partnerski in razvejani. Državi sta razvili visoko raven medsebojnega sodelovanja na številnih področjih. Državi, partnerici v EU in NATO, povezuje skladnost pogledov glede ključnih vprašanj v okviru EU (širitev, Zahodni Balkan, prihodnost EU in druga).

Vsestransko sodelovanje se odraža v rednem političnem dialogu, pri krepitvi sodelovanja na ključnih področjih (zunanje zadeve, gospodarstvo, okolje, kmetijstvo, šolstvo...) pomembno prispevajo tudi zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo. Prav tako dodaten instrument pri povezovanju in krepitvi sodelovanja Slovenije z Avtonomno deželo FJK predstavlja Skupni odbor Slovenija – FJK.

Pomemben vezni člen v odnosih med državama predstavljata obe manjšini.

  • Slovenci v Italiji

    Slovenci so v Italijanski republiki avtohtona narodna skupnost. V italijanskem pravu so opredeljeni kot jezikovna manjšina. Živijo v treh (geografskih) pokrajinah Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine: na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Ocene o številu pripadnikov skupnosti se gibljejo okoli 80.000 ljudi. Dežela Furlanija Julijska krajina, ena od dvajsetih italijanskih dežel, uživa poseben status in avtonomijo, s tem pa so povezana tudi finančna sredstva, prav zaradi prisotnosti slovenske jezikovne manjšine na njenem ozemlju.

Gospodarsko sodelovanje

Vse potrebne informacije o gospodarskem sodelovanju in poslovnih priložnostih v Italiji najdete na spletni strani Izvozno okno.

Sodelovanje v kulturi, znanosti in izobraževanju

Sodelovanje na kulturnem področju med državama ureja Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike. Sporazum omogoča boljše razmere za nadaljnji razvoj obojestransko koristnih odnosov v kulturi in izobraževanju, s posebnim poudarkom na sodelovanju manjšin.

Sporazum je namenjen olajševanju stikov na širokem kulturnem področju med obema državama, saj spodbuja razvitejše sodelovanje na področjih kulture, izobraževanja, založništva, tiska in raziskav, ureja pomembna vprašanja dvostranskega sodelovanja, kot so vzajemno priznavanje diplom, štipendije za študij in raziskave, spodbujanje učenja in poučevanja jezika, predvsem na območjih, kjer živita obe narodni skupnosti, odpiranje kulturnih inštitutov, izmenjava razstav umetnostne in kulturne dediščine, sodelovanje med arhivi, knjižnicami in muzeji, mladinske izmenjave, sodelovanje med mediji in založniki časopisov in sodelovanje v okviru tekočih evropskih programov.

Več o promociji slovenske kulture v državi izveste tudi na portalu Culture.si. Na voljo vam je koledar kulturnih dogodkov slovenskih umetnikov v državi.

Dokumenti