Skoči do osrednje vsebine

Aktivna vloga otroka, učenca in dijaka v odprtem, sodelovalnem in ustvarjalnem učnem okolju

Kdaj
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo v četrtek, 13. 6. 2024, ob 14. uri, preko zoom povezave, v okviru javne najave razpisa predstavilo podrobnosti o razpisu za dvig ključnih kompetenc z naslovom Aktivna vloga otroka, učenca in dijaka v odprtem, sodelovalnem in ustvarjalnem učnem okolju (2024-2028), ki ga bo objavilo jeseni.

Razpis v vrednosti 9, 5 milijona evrov bo ministrstvo objavilo v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, vključeval pa bo sklope: bralna pismenost in razvoj slovenščine, tuji jeziki in večjezičnost, kulturno-umetnostna vzgoja, aktivno državljanstvo, pa tudi matematična, naravoslovna in inženirska kompetenca ter znanstvena pismenost.

V okviru vsakega sklopa naj bi se oblikoval vsaj en konzorcij, vključenih naj bi bilo vsaj 335 vzgojno-izobraževalnih zavodov (vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi). Upravičenci na razpisu bodo tudi visokošolski zavodi, javni zavodi, javni raziskovalni zavodi, združenja in skupnosti s področja izobraževanja, nevladne organizacije in druge institucije, upravičene v skladu z zakonodajo.

Vabljeni k udeležbi preko zoom povezave:

https://zoom.us/j/95428133800?pwd=gtg4YNKyfKmXs1ZDFddadXgQXGMABM.1

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: bronka.straus@gov.si.