Skoči do osrednje vsebine

Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti

do
Atrij ZRC SAZU, Ljubljana
Komisija za enake možnosti na področju znanosti pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije vabi na posvet »Izzivi in perspektive uresničevanja Načrtov za enakost spolov«.

Namen posveta je ugotoviti, kaj se je na vaših akademskih in raziskovalnih institucijah spremenilo od sprejetja Načrta za enakost spolov ter obenem prepoznati izzive in priložnosti, na katere ste pri uresničevanju načrta naleteli.

Dogodek bo razdeljen na dva dela. V dopoldanskem delu bodo predstavljene najnovejše informacije, vezane na razvoj in uresničevanje Načrtov za enakost spolov, na evropski ravni. V popoldanskem delu posveta pa bodo kot iztočnica za moderirane pogovore v manjših skupinah izpostavljeni trije tematski sklopi, ki ste jih izbrale predstavnice in predstavniki institucij:

(a) raznolikost in vključujoča institucionalna kultura,
(b) enake možnosti spolov pri zaposlovanju, kariernem napredovanju in plačilu in
(c) enake možnosti pri vzpostavljanju enake zastopanosti spolov pri odločanju.