Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Biroja Barcelonske konvencije v Ljubljani

do
Ljubljana
Slovenija bo gostila 95. zasedanje Biroja Barcelonske konvencije. Zasedanje bomo gostili kot predsedujoča država Barcelonski konvenciji - konvenciji za varovanje Sredozemskega morja in njegove obale.

Temeljni namen Barcelonske konvencije je zmanjšanje negativnih učinkov onesnaževanja obalnega in morskega okolja ter ozaveščanje z izvajanjem konkretnih aktivnosti. Med rednimi zasedanji držav pogodbenic Barcelonske konvencije, ki potekajo na vsaki dve leti, je Biro tisto vodstveno telo, ki usmerja program in vsebinsko delovanje ter spodbuja učinkovito izvajanje določil konvencije.

Slovenija bo tako 3. in 4. aprila 2024 v Ljubljani gostila 95. zasedanje Biroja Barcelonske konvencije ter s tem aktivno pripomogla k pregledu stanja izvajanja konvencije ter k oblikovanju priporočil za učinkovito izvajanje v prihodnje.

Slovenija z izvajanjem strokovnih aktivnosti aktivno uveljavlja slogan in logotip predsedovanja Barcelonski konvenciji, ki izpostavljata pomen modrih in zelenih koridorjev za povezano upravljanje povodij, obal in morja na Jadranu, Sredozemlju ter med-regionalno preko povezovanja Podonavja s Črnim morjem in Sredozemljem.

Slovenija je dvoletno predsedovanje konvenciji prevzela na 23. zasedanju držav pogodbenic COP 23 (angleško Conference of Parties – COP 23), s sloganom »Za zeleno Sredozemlje: od odločitev k dejanjem«