Skoči do osrednje vsebine

Minister Novak s sodelavci bo županom predstavil načrt dela na vodotokih v naslednjih dveh letih

Kdaj do
Predstavniki vodstva Ministrstva za naravne vire in prostor bodo v februarju in marcu skupaj s sodelavci ter predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode obiskali vsa porečja v Sloveniji, si ogledali stanje na vodotokih in se srečali s tamkajšnjimi župani.

Županjam in županom bosta poleg izvedenih vzdrževalnih del in izrednih ukrepov v letu 2023 predstavljena predlog programa del javne službe za leti 2024 in 2025 in predlog sanacij in investicij v letih 2024 in 2025. Občine bodo ob tem pozvane, da podajo svoje pripombe in predloge. Minister Jože Novak je namreč županom ob prevzemu mandata zagotovil redno komunikacijo ter večjo vključenost v pripravo načrta dela na vodotokih v prihodnjih dveh letih.

Načrtovano je, da bodo izredni ukrepi na vodotokih (s katerimi se po avgustovskih poplavah in plazovih zagotavlja predvsem pretočnost vodotokov) zaključeni do poletja. Izrednim ukrepom sledi obdobje sanacije (s katero se struge in brežine povrne v prvotno ali boljše stanje, kot je bilo pred nesrečo) in vzdrževanja (ki ga opravljajo koncesionarji) ter novih investicij na vodotokih (za večjo odpornost na poplavne dogodke). V načrtovanje sanacij in investicij pa, kot je bilo določeno z zakonom o obnovi, vključujemo tudi občine.

Posamezna srečanja bodo zaradi večje učinkovitosti in razreševanja konkretnih vprašanj razdeljena po posameznih porečjih. Delovni obiski bodo potekali zelo intenzivno in bodo izvedeni v enem mesecu. Večino srečanj bo vodila državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc.

Razpored delovnih obiskov v tem in naslednjem tednu

V ponedeljek, 4. marca 2024

Del porečja reke Save (zgornja Sava), ki leži v občinah Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bohinj, Gorje, Bled, Radovljica, Tržič, Naklo.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v stavbi Triglavskega narodnega parka (Ljubljanska cesta 27, Bled).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V torek, 5. marca 2024

Del porečja reke Savinje, ki leži v občinah Štore, Šentjur, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Dobje, Bistrica ob Sotli.

Prisotna bosta minister Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc.

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Podjetniškega inkubatorja AUREA (Gorica pri Slivnici 28, Gorica pri Slivnici).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V sredo, 6. marca 2024

Del porečja reke Save (spodnja Sava), ki leži v občinah Črnomelj, Semič, Metlika, Trebnje, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Žužemberk, Straža, Novo mesto, Škocjan, Šentjernej, Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki,  Brežice, Mirna, Mirna peč, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Rotovža v Novem mestu (Glavni trg 7, Novo mesto).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V ponedeljek, 11. marca 2024

Jadranske reke z morjem, ki ležijo v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v Pretorski palači v Kopru (Titov trg 3, Koper - Capodistria).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V torek, 12. marca 2024

Porečje Soče, ki leži v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija, Cerkno, Kanal, Vipava, Ajdovščina, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Brda, Miren, Renče-Vogrsko.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v Občinski palači Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

Že izvedeni delovni obiski in srečanja

V sredo, 14. februarja 2024

Del porečja reke Drave, ki leži v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Prevalje, Dravograd, Lovrenc na Pohorju, Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka in Vuzenica.

Srečanja z župani, ki bo v popoldanskem času potekalo v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec (Ozare 18, Slovenj Gradec), se bo udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V četrtek, 15. februarja 2024

Del porečja reke Drave, ki leži v občinah Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Starše, Markovci, Sveti Tomaž pri Ormožu, Ormož, Zavrč, Središče ob Dravi.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Mestne občine Maribor (Ulica heroja Staneta 1, Maribor). Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V petek, 16. februarja 2024

Del porečja reke Savinje, ki leži v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Rečica ob Savinji, Nazarje, Gornji Grad, Mozirje, Braslovče, Polzela, Prebold, Šmartno ob Paki. 

Prisotna bosta minister Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. Delovno srečanje z župani bo potekalo na Gradu Komenda v Polzeli (Grajski trg 1, Polzela). Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V ponedeljek, 19. februarja 2024

Del porečja reke Drave, ki leži v občinah Kidričevo, Majšperk, Makole, Oplotnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Poljčane, Hajdina, Podlehnik, Videm, Zreče, Žetale.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo na Dvoru Trebnik v Slovenskih Konjicah (Grajska ulica 9, Slovenske Konjice). Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V torek, 20. februarja 2024

Del porečja reke Drave, ki leži v občinah Benedikt, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Lenart, Juršinci, Gorišnica, Pesnica, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Cerkvenjak, Trnovska vas, Kungota.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Izobraževalnega centra Slovenskih goric (Trg osvoboditve 9, Lenart). Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V sredo, 21. februarja 2024

Del porečja reke Save, ki leži v občinah Ljubljana, Vodice, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš, Trzin, Domžale, Kamnik, Lukovica, Moravče, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer, Vrhnika, Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna gorica.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje (Vojkova 1a, Ljubljana). Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V četrtek, 22. februarja 2024

Del porečja reke Save, ki leži v občinah Žiri, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Škofja Loka, Medvode, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Kranj.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Upravne enote Škofja Loka (Poljanska cesta 2, Škofja Loka). Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V ponedeljek, 26. februarja 2024

Del porečja reke Save, ki leži v občinah Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Občine Litija (Jerebova ulica 14, Litija).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V torek, 27. februarja 2024

Del porečja reke Mure, ki leži v občinah Tišina, Mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Črenšovci, Lendava, Razkrižje, Ljutomer, Veržej, Križevci, Radenci, Šentilj, Sveta Ana, Apače, Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Kuzma, Šalovci, Gornji Petrovci, Kobilje, Dobrovnik, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Odranci, Velika Polana, Turnišče, Hodoš, Grad, Rogašovci, Šalovci, Turnišče.

Prisotna bosta minister Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc.

Delovno srečanje z župani bo potekalo ob 14. uri v Domu kulture v Razkrižju (Šafarsko 42c, Razkrižje). Srečanje je zaprto za javnost.

Na povabilo pomurskega poslanca Tineta Novaka se bo minister ob 16. uri v prostorih Občine Moravske Toplice udeležil še zasedanja delovne skupine za izgradnjo vzhodne obvoznice v Murski Soboti.

Za tem bo minister predstavnikom medijev na voljo za izjave - izjava ministra Novaka bo predvidoma ob 17.30 uri (lokacija: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice).

V sredo, 28. februarja 2024

Del porečja reke Save, ki leži v občinah Sodražica, Ribnica, Loški potok, Kočevje, Osilnica, Kostel, Dobrepolje, Velike Lašče, Cerknica, Bloke, Loška dolina, Logatec.

Prisotna bo državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Podjetniškega inkubatorja v Kočevju (Novomeška cesta 16, Kočevje).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.

V petek, 1. marca 2024

Del porečja reke Savinje, ki leži v občinah Velenje, Šoštanj, Žalec, Celje, Laško, Vojnik, Dobrna, Vitanje, Mislinja, Vransko, Tabor.

Prisotna bosta minister Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc.

Delovno srečanje z župani bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Hotel Žalec (Mestni trg 3, Žalec).

Srečanje je zaprto za javnost, sogovorniki bodo medijem na voljo za izjave po končanem sestanku, predvidoma okoli 16. ure.