Skoči do osrednje vsebine

Minister Novak z župani slovenskih občin o načrtih na področju urejanja voda

Na današnjem informativnem posvetu je minister Jože Novak županjam in županom predstavil že izvedene in načrtovane ukrepe na vodotokih, spregovoril o načrtu dela Direkcije Republike Slovenije za vode v letošnjem in prihodnjem letu, pa tudi o pripravi investicijskih projektov za povečano poplavno odpornost. Županom je zagotovil redno komunikacijo in jih povabil k tvornemu sodelovanju.

Srečanja se je udeležilo 160 županj oziroma županov in drugih predstavnikov občin.

Vodstvo ministrstva s sodelavci bo v februarju in marcu obiskalo vse občine oziroma porečja in jim predstavilo plan dela na vodotokih v letošnjem in prihodnjem letu, na katerega bodo pred njegovim sprejetjem občine lahko dale svoje pripombe in predloge.

Minister Jože Novak je župane prosil za sodelovanje in pomoč. »Imate prvi stik s terenom, ki ga najbolje poznate in ste najboljši kontrolorji na terenu. Zato vas seveda prosimo za pomoč in sodelovanje.«

Poziv k sodelovanju je bil namenjen ukrepom in spremembam na obeh prioritetnih področjih ministrstva, to sta obnova po poplavah in celovito urejanje prostora, s poudarkom na pospešitvi postopkov.

Večkrat je bilo slišati, da je bilo področje urejanja vodotokov desetletja zanemarjeno. Minister je zato spomnil in poudaril, da je vlada v tem mandatu zagotovila obseg sredstev, kot jih v ta namen še ni bilo. Namenjena so tako za trenutne izredne ukrepe na vodotokih kot tudi za dolgoročnejše ukrepe, ki bodo zagotovili odpornost vodotokov na poplavne dogodke. Vsi skupaj moramo namreč sprejeti novo realnost, da so in bodo zaradi podnebnih sprememb vremenski ekstremi, posledično pa naravne nesreče, vse pogostejši. Ne moremo se jim izogniti, lahko pa se nanje ustrezno pripravimo.

Sredstva so na voljo tudi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in iz kohezijskih sredstev. Zagotovil je, da se bo ministrstvo na tem področju učinkoviteje organiziralo, občine pa ob tem pozval, naj bolje pripravljajo prijave na razpise.

Na srečanju je minister, skupaj z obema državnima sekretarjema dr. Lidijo Kegljevič Zagorc in mag. Miranom Gajškom, direktorico Direkcije za vode mag. Nežo Kodre ter vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode Gregorjem Umkom in ostalimi sodelavci, odgovarjal tudi na vprašanja županj in županov.