Skoči do osrednje vsebine

Dodatno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev s področja uprave

do
Spletni dogodek v aplikaciji Zoom
Arhiv 6. decembra 2023 prireja dodatno strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, služb, skladov, agencij Republike Slovenije. Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Pravilnik) arhiv prireja Dodatno strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, služb, skladov, agencij.

Cilji usposabljanja je redno dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja s področij iz drugega odstavka 3. člena Pravilnika.

Program dodatnega usposabljanja

Potrdilo o udeležbi

Udeležencem bo arhiv po zaključku dodatnega usposabljanja na podlagi določb 10. člena Pravilnika izdal potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju oziroma o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

Kontakt vodje strokovnih usposabljanj vsebinskega področja uprave: