Skoči do osrednje vsebine

Dodatno usposabljanje: Presoja izvajanja notranjih pravil

do
Aplikacija Zoom
Arhiv 15. novembra 2022 prireja dodatno usposabljanje, ki je namenjeno presoji izvajanja notranjih pravil za zajem in hrambo. Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Namen dodatnega usposabljanja in termin izvedbe

Dodatno usposabljanje z naslovom Presoja izvajanja notranjih pravil je namenjeno vsem tistim, ki želijo pridobiti znanja s področja presoj izvajanja notranjih pravil.

Termin dodatnega usposabljanja: 15. november 2022.

Program

Cilji in način usposabljanja

Cilj dodatnega usposabljanja je uslužbencem ustvarjalcev arhivskega gradiva in ponudnikov storitev na podlagi izkušenj pri notranjih presojah in presojah izvajanj notranjih pravil celovito predstaviti potek izvajanja presoj notranjih pravil.

Udeleženci bodo spoznali predpise in osnovne značilnosti izvajanja presoj notranjih pravil.

Udeležba na seminarju šteje kot dodatno usposabljanje v skladu s 11. členom Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom. Vsebine usposabljanja bodo udeležencem predstavljene v obliki predstavitev. 

Od udeležencev pričakujemo aktivno sodelovanje, zato je obvezna uporaba mikrofonov in kamere (na usposabljanju je mogoče sodelovati tudi z uporabo pametnega telefona).

Stroški dodatnega usposabljanja

Stroški dodatnega usposabljanja znašajo 60 evrov (oproščeno DDV) in se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi.

Potrdilo o udeležbi

Udeležencem bo arhiv po zaključku dodatnega usposabljanja na podlagi določb 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom izdal potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju oziroma o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

Za dodatne informacije o dodatnem usposabljanju se obrnite na: