Skoči do osrednje vsebine

Spoznavanje in interpretacija arhivskih virov (tečaj iz branja gotice)

do
Zvezdarska 1, Ljubljana
Arhiv Republike Slovenije med 5. in 15. aprilom prireja 20-urni tečaj spoznavanja in interpretacije arhivskih virov v gotici. Žal so vsa mesta že zasedena.
Srednjeveška listina.

Povzdig svobodnih Žovneških v grofe Celjske. | Avtor: Arhiv Republike Slovenije

Tečaj Spoznavanje in interpretacija arhivskih virov (tečaj iz branja gotice) bo potekal v obliki petih srečanj po štiri ure. Spoznali boste razvoj pisane gotice od 16. do 20. stoletja, njene značilnosti v času in se naučili prepoznati posamezne črke obdobij.

Za dodatna vprašanja nam prosimo pišite na elektronski naslov glavne pisarne.

Program

Stroški tečaja

Stroški tečaja znašajo 50 evrov (oproščeno DDV) in so namenjeni kritju materialnih stroškov. Poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi.