Skoči do osrednje vsebine

28. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 20. avgusta 2020, ob 16.30, v sejni dvorani vlade na Gregorčičevi 25, sestala na 28. redni seji.

Na seji bodo člani vlade med drugim razpravljali o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo. Ob tem bodo obravnavali besedilo odloka o ustanovitvi in nalogah omenjenega urada. Odlok o ustanovitvi med nalogami urada predvideva spremljanje in analiziranje demografskih gibanj na nacionalni ravni in v posameznih regijah, pripravljanje strateških državnih dokumentov in politik s področja demografije ter usklajevanje in nadziranje njihovega izvajanja. Naloge urada bodo tudi pripravljanje in koordiniranje ukrepov institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremljanje in usklajevanje njihovega izvajanja. Urad bo pristojen tudi za pripravljanje in izvajanje ključnih državnih projektov, ki bodo v skladu z državno demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih kazalnikov. Nadalje bodo naloge urada, da pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije.

Vlada bo obravnavala tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju, s katerim se med drugim vzpostavljajo pogoji za uvedbo elektronskih vinjet.