Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna konferenca: Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo bo v sredo, 22. januarja 2020, organiziralo mednarodno konferenco z naslovom »Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju«.

Na konferenci bodo sodelujoči govorci razpravljali o variabilnem nagrajevanju zaposlenih, s čimer naj bi bolje povezali plačilo za delo z rezultati dela. Obravnavana tema je postavljena v kontekst zasledovanja cilja, da bi se hkrati, ob vzpostavitvi boljšega variabilnega nagrajevanja zmanjšale razlike v osnovnih plačah za opravljanje istega dela. Izpostavljena bo tudi s tem povečana večja odgovornost vodij zaradi odločanja o delitvi sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti ter pojasnjevanja razlik med zaposlenimi glede njihovega delovnega prispevka.

Upoštevaje problematiko aktualnega sistema nagrajevanja delovne uspešnosti v javnem sektorju bomo na konferenci skušali pojasniti, kakšne so prednosti variabilnega nagrajevanja, kateri modeli so najbolj učinkoviti ter kakšno naj bi bilo ustrezno razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače.

O pogojih za vzpostavitev učinkovitega sistema nagrajevanja bo na konferenci spregovoril predstavnik Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, seznanili pa se bomo tudi s primeri variabilnega nagrajevanja v javnem sektorju na Švedskem, v Nemčiji in Republiki Češki ter s primeri dobrih praks iz slovenskega gospodarstva.

Ob zaključku konference bo v okviru okrogle mize potekala razprava o aktualnih vprašanjih glede variabilnega nagrajevanja kot dejavnika motivacije zaposlenih v javnem sektorju, pri čemer bo izpostavljen tudi pomen večje fleksibilnosti pri določanju plače zaposlenih v procesu pridobivanja in zadrževanja najboljših kadrov.


Dogodek bo potekal v hotelu InterContinental v Ljubljani (Slovenska cesta 59, Ljubljana) in se bo pričel ob 9. uri ter bo trajal približno do 15.30. 

Program konference