Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih koordinatorjev

Kandidate, ki oddajo vlogo za izdajo potrdila za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih o udeležbi na obdobnih usposabljanjih skladno z zahtevami Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev, obveščamo, da na podlagi predhodnega soglasja Vlade in zakonodaje stroški postopka preverjanja in potrjevanja dokazil znašajo 128,61 evrov

Način izvedbe

Stroške je treba poravnati s plačilnim nalogom, za kar je treba vnesti naslednje podatke: 

  • številka vplačilnega računa: 01100-6300109972 (lastnik računa RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana) 
  • model:  11
  • polje sklicevanja: 261399 - 7130 - 10513
  • koda namena: OTHR
  • namen plačila: Plačilo stroškov postopka izdaje potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih.  

Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih ter po plačilu prejetega računa.