Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev soglasja k sklepu o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka

Župan oz. občinski svet lahko  sprejme sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka, na podlagi Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 20/17).

Način izvedbe

Za pridobitev soglasja k sklepu o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka je potrebno po pošti ali elektronski pošti posredovati spodnjo vlogo na naslov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.