Skoči do osrednje vsebine

Prijava poklicne bolezni

Delodajalec mora inšpekciji dela prijaviti vsako ugotovljeno poklicno bolezen takoj, ko je seznanjen, da je bila poklicna bolezen ugotovljena. 

"Takoj" pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na voljo delodajalec.

Način izvedbe in opis

Obrazec za prijavo  poklicne bolezni je potrebno takoj poslati po pošti ali E-pošti (gp.irsd@gov.si) ali prinesti osebno na sedež Inšpektorata RS za delo.