Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pooblastila za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk

Pogoji za vložitev zahteve

Stranka, ki želi pridobiti pooblastilo za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, drugih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in uvoženega blaga, ki bi lahko bilo kontaminirano, mora vložiti vlogo na URSJV.

Način vložitve zahteve

 • Vloga:
  • Stranka lahko uporabi obrazec SVM-OMON1, ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen. [docxpdf]
 • Priloge:
  • K vlogi je potrebno priložiti program meritev radioaktivnosti, ki mora vsebovati:
   • Opis opreme, ki jo bo uporabljala pri meritvah [Seznam merilnikov, katere bo izvajalec uporabljal in njihove tehnične lastnosti],
   • Program usposabljanja delavcev, ki bodo opravljali meritve [Program usposabljanja izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji],
   • Seznam delavcev, ki bodo izvajali meritve in dokazila o opravljenem usposabljanju,
   • Obliko poročila o opravljeni meritvi [Obliko poročila izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji],
   • Pisne postopke za merjenje radioaktivnosti pošiljke, preverjanje delovanja uporabljenih merilnikov in ukrepanje v primeru povečane radioaktivnosti pošiljke [Pisne postopke določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji].
  • Programu meritev radioaktivnosti mora biti priloženo pozitivno mnenje pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji.
 • Program meritev mora zagotavljati, da izvajalec meritev zazna hitrost doze sevanja gama na površini pošiljke, ki je za 20% višja od hitrosti doze sevanja zaradi naravnega ozadja.
 • Seznam pooblaščenih izvedencev za varstvo pred sevanji v Sloveniji najdete na  spletni strani.
   
 • Stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR.

 • Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga

 • 9. in 10. člen Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10)

Predviden rok za odločitev

 • 60 dni