Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pomorske knjižice

Pomorsko knjižico se izda se pomorščaku, ki je dopolnil 16 let starosti in ki je telesno in duševno zdrav ter sposobna za določeno delo na ladji.

Če se izgubi pomorsko knjižico v Republiki Sloveniji, mora imetnik to naznaniti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Če se jo izgubi v tujini, mora imetnik izgubo priglasiti najbližjemu diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije, po vrnitvi v Republiko Slovenijo pa še Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Po preklicu v Uradnem listu RS se pomorščaku lahko izda nova pomorska knjižica.

Pooblaščeni zdravniki

Pooblaščeni zdravniki v tujini

Pomorščaki lahko zdravstveno sposobnost izkazujejo tudi z zdravniškim spričevalom zdravnika, ki ga je pooblastila država članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Ob predložitvi tovrstnega zdravniškega spričevala Uprava Republike Slovenije za pomorstvo preveri pooblaščenost navedenega zdravnika.

Pooblaščeni zdravniki v Republiki Hrvaški

Pooblaščeni zdravniki, ki jih je pooblastila Kraljevina Norveška

Skladno s Pravilnikom o zdravstvenih pregledih pomorščakov se pri presoji izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delo na ladji uporabljajo Smernice za izvajanje predhodnih in rednih pregledov zdravstvene sposobnosti za pomorščake vključno s poznejšimi različicami, ki sta jih objavili Mednarodna organizacija dela in Mednarodna pomorska organizacija.