Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pomorske knjižice

Pomorsko knjižico se izda se pomorščaku, ki je dopolnil 16 let starosti in ki je telesno in duševno zdrav ter sposobna za določeno delo na ladji.

Če se izgubi pomorsko knjižico v Republiki Sloveniji, mora imetnik to naznaniti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Če se jo izgubi v tujini, mora imetnik izgubo priglasiti najbližjemu diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije, po vrnitvi v Republiko Slovenijo pa še Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Po preklicu v Uradnem listu RS se pomorščaku lahko izda nova pomorska knjižica.