Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristaniškega akvatorija se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in s soglasjem upravljalca pristanišča, na drugih delih teritorialnega morja in notranjih morskih vodah pa le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

Določbe Pomorskega zakonika zahtevajo, da čolni in drugi plovni objekti za šport in razvedrilo ne smejo ovirati javnega prometa v pristanišču. Organizator javnih prireditev na, v in ob vodi mora zagotoviti ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter pridobiti dovoljenje pristojnega organa po predpisih o javnih zbiranjih.

Prošnjo mora organizator vložiti najmanj osem dni pred dnevom prireditve.