Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristaniškega akvatorija se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in s soglasjem upravljalca pristanišča, na drugih delih teritorialnega morja in notranjih morskih vodah pa le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

Določbe Pomorskega zakonika zahtevajo, da čolni in drugi plovni objekti za šport in razvedrilo ne smejo ovirati javnega prometa v pristanišču. Organizator javnih prireditev na, v in ob vodi mora zagotoviti ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter pridobiti dovoljenje pristojnega organa po predpisih o javnih zbiranjih.

Prošnjo mora organizator vložiti najmanj osem dni pred dnevom prireditve.

Iskalnik