Skoči do osrednje vsebine

Prenehanje uporabe virov sevanja

Prenehanje uporabe vira sevanja mora uporabnik vira sevanja v 15 dneh prijaviti Upravi za jedrsko varnost.

Če gre za prenehanje uporabe radioaktivne snovi, jo mora uporabnik vira sevanja v treh mesecih predati izvajalcu storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju.

Če gre za rentgensko napravo, jo mora izvajalec sevalne dejavnosti v roku šestih mesecev po prenehanju uporabe predati pooblaščeni strokovni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, drugi fizični ali pravni osebi, jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju ali priglasiti Upravi za jedrsko varnost, da namerava rentgensko napravo obdržati kot rezervo.

Uporabnik vira sevanja mora v osmih dneh po prenosu lastništva vira sevanja Upravi za jedrsko varnost dostaviti listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos vira sevanja drugi osebi.

Če uporabnik vira sevanja ne more izpolniti zgornjih obveznosti po prenehanju uporabe vira, mora te obveznosti izpolniti lastnik vira sevanja, če ni ista oseba kot uporabnik vira sevanja.

Enako velja tudi v primeru prenehanja uporabe drugih radioaktivnih virov sevanja, ki so bili izvzeti na podlagi ocene varstva pred sevanji ali po predpisu, ki ureja izvajanje sevalne dejavnosti in za katere imetniku ni bilo treba pridobiti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dejavnosti registrirati.