GOV.SI

Preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Koordinator se mora strokovno usposabljati. Prvo usposabljanje opravi pri izvajalcu, ki je pridobil ustrezno pooblastilo. Po opravljenem prvem usposabljanju koordinator opravi prvi preizkus znanja. Kasneje se mora stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih (obdobno usposabljanje).