Skoči do osrednje vsebine

Potrditev programa ocenjevanja obstoječe obremenitve

Upravljavec naprave, ki je dolžan v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zagotoviti ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve, mora skladno z določbami tretjega odstavka 13. člena navedene uredbe predložiti Agenciji RS za okolje predlog programa ocenjevanja obstoječe obremenitve v potrditev. Vlogo je potrebno oddati na obrazcu za izdelavo predloga programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve, na katerem so tudi ustrezna navodila.