Skoči do osrednje vsebine

Potrditev programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja

Upravljavec naprave, ki je dolžan zagotoviti ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve, mora predložiti tudi predlog programa ocenjevanja obstoječe obremenitve v potrditev.

Upravljavec naprave, ki je dolžan v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zagotoviti ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve, mora skladno z določbami tretjega odstavka 13. člena navedene uredbe predložiti Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predlog programa ocenjevanja obstoječe obremenitve v potrditev

Način izvedbe

Vlogo je potrebno oddati osebno, po pošti ali e-pošti na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na obrazcu za izdelavo predloga programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve, na katerem so tudi ustrezna navodila.