Skoči do osrednje vsebine

Potrditev programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja

Upravljavec naprave, ki je dolžan v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zagotoviti ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve, mora skladno z določbami tretjega odstavka 13. člena navedene uredbe predložiti Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predlog programa ocenjevanja obstoječe obremenitve v potrditev. Vlogo je potrebno oddati na obrazcu za izdelavo predloga programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve, na katerem so tudi ustrezna navodila.