Skoči do osrednje vsebine

Potrditev načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora

Namestitev pristaniških zmogljivosti, vrsto in velikost naprav in druge pogoje za uporabo teh naprav, kakor tudi ravnanje z ladijskimi odpadki in ostanki tovora se določajo v načrtu prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora (v nadaljevanju: načrt prevzema odpadkov).

Predlog načrta prevzema odpadkov mora upravljavec pristanišča objaviti na krajevno običajen način, na straneh svetovnega spleta in na javno dostopnem mestu na sedežu občinske uprave. Predlog načrta prevzema odpadkov mora biti na tak način na vpogled javnosti najmanj 14 dni. V času javne objave predloga lahko uporabniki pristanišča podajo upravljavcu pristanišča pripombe, ki jih mora upravljavec pristanišča pri izdelavi končnega predloga načrta prevzema odpadkov upoštevati, če je to mogoče in ni v nasprotju s to uredbo.

Način izvedbe

Načrt prevzema odpadkov mora upravljavec pristanišča po zaključku javne objave posredovati osebno, po pošti ali e-pošti v potrditev Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Ministrstvo potrdi načrt prevzema odpadkov, če je ta pripravljen v skladu z zahtevami in pogoji iz priloge 1 Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter operativnimi programi ravnanja z odpadki za tiste odpadke iz drugega odstavka 5. člena te iste uredbe, za katere so ti programi izdani.